HJM-seurayhteistyöjoukkueiden voimistelijan valmennussääntö

Talous

§ 1 Valmennusryhmään ilmoittaudutaan vastuuvalmentajan ohjeiden mukaisesti. Ilmoittautuminen on voimassa niin kauan, kunnes se irtisanotaan. Joukkueen harjoittelusta poisjäämisestä kesken kauden veloitetaan kahden kuukauden maksu. Voimistelijalla tai alle 18-vuotiaan voimistelijan kyseessä ollessa huoltajalla on mahdollisuus peruuttaa seuraavan kauden ilmoittautuminen kirjallisesti vastuuvalmentajalle kevätkauden osalta 1.12. saakka ja syyskauden osalta 30.5. saakka. Voimistelijan peruuttaessa ilmoittautumisensa syyskaudelle kesäkuun maksua ei peritä, mikäli voimistelija ei osallistu harjoituksiin kesäkuussa.

§ 2 Valmennusmaksu laskutetaan kuukausittain. Jos maksut ovat myöhässä yhden kuukauden eräpäivästä, voimistelija ei saa osallistua tunnille. Viivästyneet maksut siirtyvät huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäväksi. Maksusuunnitelmat mahdollistetaan. Maksusuunnitelmasta tulee olla viipymättä yhteydessä joukkueen vastuuvalmentajaan.

§ 3 Voimistelijan lopettaessa voimistelun kesken kauden on hänellä kahden kuukauden irtisanomisaika. Voimistelija on aina velvollinen maksamaan seuralle joukkueen budjetin ulkopuolisista kilpailuilmoittautumisista tai osallistumisista tms. aiheutuneet seuran ilmoittamat maksut. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, kun irtisanominen on ilmoitettu seuralle. Voimistelijan tai alle 18-vuotiaan voimistelijan lopettaessa huoltajan on ilmoitettava lopettamisesta kirjallisesti vastuuvalmentajalle.

§ 4 Tulevista poissaoloista (matkat, leirikoulut, koululauantait yms.) tulee ilmoittaa kirjallisesti mahdollisimman aikaisin vastuuvalmentajalle.

§ 5 Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa harjoituksen vetävälle valmentajalle ennen harjoituksia valmentajan antamien ohjeiden mukaan.

§ 6 Yli kolmen viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä kausimaksua kahden viikon omavastuuajan jälkeiseltä ajalta.

§ 7 Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairausloman, mikäli sama vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairausloman päättymisestä.

§ 8 Satunnaiset poissaolot tunneilta eivät ole korvattavissa. Poikkeuksena tilanteet, jolloin tarjolla on kaksi samantasoista ryhmää.

§ 9 Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. kipeytynyt polvi). HJM-seurayhteistyö 2018-2019

§ 10 Maksuvapautuksen saamiseksi tulee voimistelijan toimittaa lääkärin kirjoittama lääkärintodistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Lääkärintodistus on toimitettava laskutusvastaavalle (suoraan tai valmentajan kautta suljetussa kirjekuoressa). Laskutuksesta vastaava ottaa yhteyttä voimistelijan vanhempiin ja kertoo maksuvähennyksen määrän.

§ 11 Kuukausimaksu poissaolokuukausilta lasketaan (kuukaudessa käytämme 30 päivää): kuukausimaksu - (kuukausimaksu · (sairauslomapäivät - omavastuu) / kuukauden päivät)

Muut

§ 12 Seurayhteistyössä mukana olevilla seuroilla on oikeus käyttää valokuvia, videokuvaa, tms. materiaalia tuntitilanteista ja näytöksistä omassa markkinoinnissaan ja mainonnassaan.

§ 13 Voimistelija sitoutuu kauden alussa sovittuun joukkueen aikatauluun ja pelisääntöihin. Kilpailukaudella ja ennen esiintymisiä urheilijan on osallistuttava säännöllisesti joukkueen harjoituksiin. Valmentaja määrittelee kunkin kilpailun kokoonpanon parhaaksi katsomallaan tavalla.

§14 Tason/joukkueen vaihdon voi tehdä vain vastuuvalmentajan luvalla ja jos toisessa joukkueessa on tilaa. Mikäli voimistelija ei pysty harjoittelemaan täysipainoisesti, voidaan hänet siirtää harjoittelemaan toisessa joukkueessa.

§ 15 Valmennussopimuksen allekirjoittamalla voimistelija sitoutuu noudattamaan seurayhteistyön valmennussääntöä. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan huoltajan allekirjoitus.

§ 16 Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava omaan kotiseuraan ja laskutuksen vastuuhenkilölle.