HJM-seurayhteistyöjoukkueiden voimistelijan valmennussääntö

Tämä sääntö on laadittu voimistelijan ja HJM seurayhteistyön välille. Seurojen ja valmentajien toimintaa ohjaa Suomen Voimisteluliitto sekä Suomen Olympiakomitea.

TALOUS

§ 1 Joukkueeseen ilmoittaudutaan HJM valmennuspäällikön tai vastuuvalmentajan ohjeiden mukaisesti. Voimistelijalla tai alle 18-vuotiaan voimistelijan kyseessä ollessa huoltajalla on mahdollisuus peruuttaa seuraavan kauden ilmoittautuminen kirjallisesti HJM valmennuspäällikölle tai joukkueen vastuuvalmentajalle kevätkauden osalta 1.12. saakka ja syyskauden osalta 30.5. saakka.

§ 2 Valmennusmaksu laskutetaan kuukausittain. Jos maksut ovat myöhässä kaksi kuukautta eräpäivästä, eikä huomautuksista huolimatta ole saatu suoritusta asetetaan voimistelija osallistumiskieltoon. Maksut ovat perintäkelpoisia. Maksusuunnitelmat ovat mahdollisia, olethan yhteydessä HJM valmennuspäällikköön.

§ 3 Voimistelijan lopettaessa voimistelun kesken kauden tulee hänen maksaa sen kauden valmennusmaksut täysimääräisenä (syyskausi: elokuu-joulukuu, kevätkausi: tammi-heinäkuu). Tämän lisäksi voimistelija on velvollinen maksamaan joukkueen budjetin ulkopuoliset maksut, joista on aiheutunut jo kuluja: mm. kilpailupuku, strassit, tossut, KV-kilpailukulut jne. Voimistelijan tai alle 18-vuotiaan voimistelijan lopettaessa kesken kauden huoltajan on ilmoitettava lopettamisesta kirjallisesti HJM valmennuspäällikölle tai joukkueen vastuuvalmentajalle. Poikkeustapauksissa asiasta voidaan sopia erikseen. (esim. muutto tms.)

§ 4 Poissaoloista (sairaus, perhejuhlat, leirikoulut, rippileirit yms.) tulee ilmoittaa kirjallisesti mahdollisimman aikaisin joukkueen vastuuvalmentajan antamien ohjeiden mukaisesti.

§ 5 Yli kolmen viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä valmennusmaksua kahden viikon omavastuuajan jälkeiseltä ajalta.

§ 6 Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairausloman, mikäli sama vamma uusiutuu.

§ 7 Osittaisesta harjoittelukiellosta ei myönnetä maksuvapautusta, mutta jos voimistelija palaa sairaslomalta osittaiseen harjoitteluun, voidaan tapauskohtaisesti valmennusmaksua pienentää.

§ 8 Maksuvapautuksen saamiseksi tulee voimistelijan toimittaa lääkärin kirjoittama lääkärintodistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Lääkärintodistus toimitetaan HJM valmennuspäällikölle.

§ 9 Valmennusmaksun laskentakaava poissaolokuukausilta:

kuukausimaksu - (kuukausimaksu · (sairauslomapäivät - omavastuu) / kuukauden päivät)

MUUT

§ 10 Seurayhteistyössä mukana olevilla seuroilla on oikeus käyttää voimistelijoista otettuja valokuvia, videoita, tms. materiaalia harjoitustilanteessa, kilpailuista ja näytöksistä omassa markkinoinnissaan ja mainonnassaan.

§ 11 Voimistelija sitoutuu kauden alussa sovittuihin joukkueen aikatauluihin, tavoitteisiin ja pelisääntöihin.

§ 12 Voimistelija sitoutuu noudattamaan Suomen voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä. https://www.voimistelu.fi/fi/Yhteystiedot/Voimisteluliitto/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t

§ 13 Kilpailusarjan tai joukkueen vaihdon seurayhteistyön sisällä voi tehdä vain HJM valmennuspäällikön ja vastuuvalmentajan luvalla, jos toisessa joukkueessa on tilaa ja muutos katsotaan kaikkien osapuolten osalta järkeväksi. Mikäli voimistelija ei pysty harjoittelemaan täysipainoisesti, voidaan hänet siirtää harjoittelemaan toiseen joukkueeseen.

§ 14 Huolehdithan, että yhteystietosi ovat ajantasalla kotiseurassa sekä HJM seurayhteistyössä.

§ 15 Valmennussopimuksen allekirjoittamalla voimistelija sitoutuu noudattamaan seurayhteistyön valmennussääntöä. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan huoltajan allekirjoitus.