HJM -seurayhteistyön toimintalinja 2018 - 2019

Lähtökohdat ja tavoitteet

Hyvinkään voimistelu ja liikunta, Järvenpään Voimistelijat ja Mäntsälän Voimistelijat aloittivat vuonna 2012 joukkuevoimistelun seurayhteistyön. Seurayhteistyössä on rakennettu seurojen yhteinen edustusjoukkuejärjestelmä yli 11 -vuotiaille joukkuevoimistelijoille. Edustusjoukkueiden avulla pyritään turvaamaan toimivat korkeatasoiset joukkueet sekä SM-tasolla että kilpasarjoissa. Yhteistyöseuroille on luotu yhtenäinen valmennusjärjestelmä, joka pohjautuu voimistelupolkuihin.


Seurayhteistyön arvoja ovat:

- mahdollisuus harrastaa eri taito- ja tavoitetasoilla

- toiminnan laadukkuus

- yhdessä tekeminen

- voimistelijan, joukkueen ja seurayhteistyön kehittyminen

- positiivinen yhteishenki

Seurayhteistyön päätavoitteina on mahdollistaa

- alueellinen huippuvoimistelutoiminta

- seurojen lasten- ja nuorten harrastustoiminnan kehittyminen

- seurojen yhteistoiminta eri toiminnan tasoilla


Hallinto, päätöksenteko ja talous

Seurojen yhteistyötä hallinnoi HJM-hallintotiimi. Jokaisen seuran hallitus nimeää hallintotiimiin kaksi edustajaa. Seurojen hallitukset valitsevat puheenjohtajan hallintotiimille. Hallintotiimin kokouksiin osallistuvat hallintotiimin jäsenten lisäksi myös talouden tarkastajat. Hallintotiimin toimintaan osallistuvat kutsuttuna seurojen puheenjohtajat ja työntekijät sekä edustusjoukkueiden valmentajat ja joukkueenjohtajat. Hallintotiimin päätökset ja seurayhteistyön toimintaan liittyvät asiakirjat löytyvät Google Drivesta.

Hallintotiimi tapaa säännöllisesti ja kokouksista pidetään muistiota, minkä hallintotiimin edustaja toimittaa oman seuransa hallitukselle. Seurat sitoutuvat HJM-seurayhteistyön kehittämiseen pitkällä tähtäimellä ja kunkin seuran edustajat toimivat tiedonsiirtäjinä seurojen ja hallintotiimin välillä. Seurojen hallitukset tekevät hallinnollisissa asioissa lopulliset päätökset HJM-hallintotiimin ehdotusten perusteella.

Talouden osalta vastuut on jaettu seuroittain aina toimintakaudeksi kerrallaan. Järvenpään Voimistelijat on HJM-työntekijöiden työnantaja ja hallinnoi HJM:n kokonaistaloutta. Voimistelijoiden sitoutuminen joukkueisiin ja joukkueen talouteen on määritelty valmennussäännössä.

Seurayhteisyöllä on kaksi päätoimista työntekijää. Työntekijöiden esimiehenä toimii hallintotiimin puheenjohtaja. Työntekijöiden työnkuvat ja muut työsuhteeseen liittyvät yksityiskohdat on tarkennettu työsopimuksissa. HJM-seurayhteistyön toiminnasta viestitään sosiaalisessa mediassa: edustusjoukkueiden wwwsivuilla, seurojen www-sivuilla sekä tarpeen mukaan muissa medioissa.


HJM-seurayhteistyö 2018 - 2019

Edustusjoukkueet

Seurayhteistyön edustusjoukkueita pyritään SM-sarjassa ja kilpasarjassa tarjoamaan 12 - 14 -vuotiaista lähtien. Valmennustiimi arvioi joukkueet ja niiden kokoonpanot kausittain huomioiden joukkueiden mahdollisuudet kehittyä pitkällä tähtäimellä. Siirtyminen seurajoukkueista edustusjoukkueisiin tapahtuu vastaamalla avoimeen hakuun, mikä on avoinna loppukaudesta syksyisin ja keväisin. Haun yhteydessä edustusjoukkueiden ja seurajoukkueiden valmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä niin potentiaalisten voimistelijoiden valitsemisessa kuin voimistelijoiden ja perheiden informoimisessa edustusjoukkuetoiminnasta ja sen vaatimuksista. Voimistelijoille annetaan mahdollisuus kokeilla edustusjoukkueen harjoituksissa.

Edustusjoukkueiden valmentajat valitaan oman innokkuuden, koulutustason, kokemuksen ja sitoutumismahdollisuuksien mukaan. Kaikilla seuravalmentajilla on mahdollisuus hakeutua edustusjoukkueiden valmennustiimeihin ja ne valitaan kausittain joukkueiden tarpeiden mukaan. Hallintotiimi päättää valmennustiimeistä HJM -työntekijöiden esityksen perusteella.


Tapahtumat

Tärkeä osa seurayhteistyön toimintaa on tapahtumatoiminta. Seurayhteistyössä toteutetaan monipuolista leiritoimintaa edustusjoukkueille sekä seurojen 6 - 14 -vuotiaille voimistelijoille. Stara-tapahtumat ja kilpailut ovat keskeisiä varainhankinnan keinoja ja lisäävät seurayhteistyön näkyvyyttä. HJM-seurat järjestävät omia taitokilpailuja, joissa voimistelijat esittävät valmisohjelman ja saavat kirjallisen arvion ja pisteet tuomaristolta. Hallintotiimi suunnittelee yhdessä kausi kerrallaan, mitä tapahtumia tullaan järjestämään.


Yhteistoiminta

Seurojen yhteistoiminnan työmuotoja kehitetään tarpeen mukaan ja niiden tavoitteena on tuottaa lisäarvoa seurojen omalle toiminnalle. Keskeistä on osaamisen ja toimintamallien jakaminen sekä yhteinen kouluttautuminen. HJM -seurayhteistyön toimintalinja täydentää seurayhteistyön osalta seurojen toimintalinjoja, joiden perusperiaatteita noudatetaan myös seurayhteistyön toiminnassa. Seurojen toimintalinjat löytyvät seurojen nettisivuilta.