HJM-seurayhteistyön toimintalinja


Lähtökohdat ja tavoitteet

Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta, Järvenpään Voimistelijat ja Mäntsälän Voimistelijat (jäljempänä emoseurat) aloittivat vuonna 2012 joukkuevoimistelun seurayhteistyön. Seurayhteistyössä on rakennettu seurojen yhteinen edustusjoukkuejärjestelmä joukkuevoimistelijoille. Edustusjoukkueiden avulla turvataan toimivat korkeatasoiset joukkueet sekä SM-tasolla että kilpasarjoissa. Yhteistyöseuroille on luotu yhtenäinen valmennusjärjestelmä, joka pohjautuu voimistelupolkuihin.

Seurayhteistyön arvoja ovat:

  • mahdollisuus harrastaa eri taito- ja tavoitetasoilla

  • toiminnan laadukkuus

  • yhdessä tekeminen

  • voimistelijan, joukkueen ja seurayhteistyön kehittyminen

  • positiivinen yhteishenki

Seurayhteistyön päätavoitteina on mahdollistaa

  • joukkuevoimistelun harrastusmahdollisuudet eri taito- ja tavoitetasoilla 11-vuotiaista naisten sarjoihin

  • alueellinen huippuvoimistelutoiminta

  • seurojen yhteistoiminta eri toimintatasoilla

Tämä toimintalinja täydentää seurayhteistyön osalta emoseurojen omia toimintalinjoja. Emoseurojen toimintalinjoissa määriteltyjä perusperiaatteita noudatetaan myös HJM-seurayhteistyössä.

Hallinto, päätöksenteko ja talous

Seurojen yhteistyötä koordinoi HJM-hallintotiimi mm. HJM-alueen joukkuevoimistelun, valmennuksen ja kilpailutoiminnan kehittämistä sekä HJM:n talouden hallintaa. Jokaisen emoseuran hallitus nimeää hallintotiimiin kaksi edustajaa kahdeksi kaudeksi elokuun loppuun mennessä. Emoseurojen hallitukset valitsevat HJM-puheenjohtajan. Puheenjohtajan toimintakausi on kaksi vuotta (1.7.-30.6.).

Hallintotiimin kokouksiin voivat osallistua hallintotiimin jäsenten lisäksi taloudentarkastajat, taloudesta vastaavan seuran nimetty talousvastaava, seurojen puheenjohtajat, päätoimiset työntekijät.

Hallintotiimi tapaa säännöllisesti ja kokouksista tehdään pöytäkirjat, jotka toimitetaan edelleen emoseuran hallituksille hallintotiimin jäsenten kautta. Emoseurat sitoutuvat HJM-seurayhteistyön kehittämiseen pitkällä tähtäimellä. Hallintotiimin edustajat toimivat tiedon siirtäjinä emoseurojen ja hallintotiimin välillä. Emoseurojen hallitukset tekevät hallinnollisissa asioissa päätökset, esittelijänä toimii kunkin asian valmistelija/edustaja. Hallintotiimin pöytäkirjat ja seurayhteistyön toimintaan liittyvät asiakirjat löytyvät Google Drivesta.

Talousvastuu ja hallinnollinen vastuu on jaettu seuroittain aina toimintakaudeksi kerrallaan. Talousvastuussa oleva seura on HJM-työntekijöiden työnantaja ja hallinnoi HJM-kokonaistaloutta. Taloudesta on erillinen liite yhteistyösopimuksessa.

Voimistelijoiden sitoutuminen joukkueisiin ja joukkueen talouteen on määritelty valmennussäännössä.

Seurayhteistyöllä on 2,5 päätoimista työntekijää. Päätoimisten työntekijöiden lähiesihenkilönä toimii hallintotiimin puheenjohtaja. Työntekijöiden työnkuvat ja muut työsuhteeseen liittyvät yksityiskohdat on tarkennettu työsopimuksissa.

Viestintä

HJM-seurayhteistyöstä viestitään seurojen- ja Freyat -verkkosivuilla, lehdistötiedotteissa, sosiaalisessa mediassa sekä tarpeen mukaan muissa medioissa. HJM-viestintätiimi vastaa viestinnän operatiivisista tehtävistä.

Edustusjoukkueet

Seurayhteistyön edustusjoukkueita SM-sarjassa ja kilpasarjassa tarjotaan 11-vuotiaista lähtien. Valmennustiimi arvioi joukkueet ja niiden kokoonpanot kausittain huomioiden joukkueiden mahdollisuudet kehittyä pitkällä tähtäimellä.

Siirtyminen seurajoukkueista edustusjoukkueisiin tapahtuu vastaamalla avoimeen hakuun; ikäluokkahaku on avoinna aina keväisin ja täydennyshaku loppusyksystä. Haun yhteydessä edustus- ja seurajoukkueiden valmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä niin potentiaalisten voimistelijoiden valitsemisessa kuin voimistelijoiden ja perheiden informoimisessa edustusjoukkuetoiminnasta ja sen vaatimuksista. Voimistelijoille annetaan mahdollisuus kokeilla edustusjoukkueen harjoituksissa.

Edustusjoukkueiden valmentajat valitaan koulutustason, kokemuksen, oman innokkuuden ja sitoutumismahdollisuuksien mukaan. Kaikilla emoseurojen valmentajilla on mahdollisuus hakeutua edustusjoukkueiden valmennustiimeihin, ja ne valitaan kausittain joukkueiden tarpeiden mukaan. Valmennuspäällikkö esittelee valmennustiimit hallintotiimille.

Tapahtumat

Seurayhteistyössä toteutetaan monipuolista leiritoimintaa edustusjoukkueille sekä emoseurojen 6-14 -vuotiaille voimistelijoille. Stara-tapahtumat ja kilpailut ovat keskeisiä varainhankinnan keinoja ja lisäävät seurayhteistyön näkyvyyttä. HJM järjestää omia taitokilpailuja, joissa voimistelijat esittävät valmisohjelman ja saavat kirjallisen arvion ja pisteet tuomaristolta. Hallintotiimi vastaa tapahtumasuunnitelman tekemisestä kausi kerrallaan.

Yhteistoiminta

Emoseurojen yhteistyömuotoja kehitetään tarpeen mukaan. Niiden tavoitteena on tuottaa lisäarvoa emoseurojen omalle toiminnalle. Keskeistä on osaamisen ja toimintamallien jakaminen sekä yhteinen osaamisen kehittäminen.